Cursussen & lezingen

Op een aantal woensdagavonden, donderdagavonden, zaterdagmorgens, dinsdagmorgens en donderdagmorgens worden er cursussen gegeven op het gebied van hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek). Voor aanmelding kunt u mailen naar de docent die de cursus geeft. 

dr. B.J. Spruyt bjspruyt@solcon.nl

dr. P. de Vries dspdevries@solcon.nl

Programma 2024-2025

Programma 2025-2026

Programma 2026-2027

Programma 2027-2028

Complete aanbod

De cursussen worden in een cyclus van vier jaar aangeboden. Als daarvoor belangstelling bestaat, wordt een volgend jaar één cursus of eventueel twee cursussen uit het voorgaande jaar herhaald. Voor alle cursisten wordt naar verdere literatuur verwezen. Voor de cursussen op academisch-hbo niveau is er voor hen die dat willen de mogelijkheid een tentamen te doen. Dan is men verplicht ook een aantal boeken door te nemen. Men kan daarvoor met dr. P. de Vries contact opnemen. Bij gunstig resultaat ontvangt men dan een certificaat.


Aanvragen voor lezingen

Dr. P. de Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.). De vergoeding voor deze lezingen dient dan, afgezien van de reiskosten, overgemaakt te worden naar de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel