Over ons

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Per DV 1 september gaat De Vries voor deze stichting cursussen verzorgen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden. Speerpunten van de theologische toerusting zijn hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot de kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek).

Visie

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op aca-demisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Per DV 1 september gaat De Vries voor deze stichting cursussen verzorgen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en zeker theologische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtui-ging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

Grondslag

Doel is allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Onder het kopje ‘aan-bod cursussen’ vindt u alle informatie hoe dat concreet gestalte krijgt waaronder het cursusaan-bod voor 2021-2022. De cursussen zullen worden gegeven in het Hoornbeeck College, Noorde-lijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda. Mocht het door maatregelen, in verband met corona, niet mogelijk zijn de cursussen op deze locatie te laten plaatsvinden, dan worden de cursussen via zoom gegeven.

Bestuur

E.J. Bilder (voorzitter)

M. den Hartog (secretaris)

H. Huisbrink

A. Schulp

L. Visscher (penningmeester)

Jaarverslagen

Het boekjaar van de stichting loop van 1 januari t/m 31 december. Vanaf drie maanden na eindigen kunt het jaarverslag desgewenst van ons ontvangen. Mail naar: emailadres stichting

Weblog dr. P. de Vries

Op zijn weblog www.drpdevries.com plaatst dr. P. de Vries regelmatig bijdragen die bedoeld zijn mee te werken aan opinievorming. Daarnaast zijn er zowel bijdragen die een pastoraal karakter dragen als bijdragen die wetenschappelijk van aard zijn.

dr. P. de Vries
Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)