Over ons

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Vanaf 1 september 2021 verzorgt De Vries voor deze stichting cursussen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden. Het komende seizoen zal ook dr. B.J. Spruyt een cursus verzorgen. Speerpunten van de theologische toerusting zijn hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot de kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek).

Visie

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologisch onderwijs en theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Vanaf 1 september 2021 verzorgt De Vries voor deze stichting cursussen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden. Vanaf september 2023 zullen ook dr. M. Klaassen en dr. B.J. Spruijt elk seizoen een cursus verzorgen.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en zeker theologische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

Grondslag

De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan het theologisch onderwijs op academisch niveau met de Bijbel als bron en norm  De stichting zoekt dit doel te bereiken door op academisch niveau theologische toerusting te bieden en heeft daarbij vooral predikanten en godsdienstleraren op het oog. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Onder het kopje ‘cursussen en lezingen’ vindt u alle informatie hoe dat concreet gestalte krijgt waaronder niet alleen het complete aanbod voor 2022-2023 maar ook dat van de komende jaren. 

De cursussen worden op verschillende locaties gegeven en wel in n het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Maartendijk, Dorpsweg 42, 3738 CG Maartensdijk,  in een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen,  in gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort en in  in gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet. Als u een cursus kunt aanklikt, kunt zien waar een cursus wordt gehouden. Wie een keer door omstandigheden niet live aanwezig kan zijn, ontvangt een link om de cursusmorgen of cursusavond via zoom te volgen.

Bestuur

E.J. Bilder (voorzitter)

M.J. den Hartog (secretaris)

H. Huisbrink

A. Schulp

L.A. Visscher (penningmeester)

Jaarverslagen

Het boekjaar van de stichting loop van 1 januari t/m 31 december. Vanaf drie maanden na einde van het jaar de jaarrekening te raadplegen op de site, Zie de ANBI-pagina.

Weblog dr. P. de Vries

Op zijn weblog www.drpdevries.com plaatst dr. P. de Vries regelmatig bijdragen die bedoeld zijn mee te werken aan opinievorming. Daarnaast zijn er zowel bijdragen die een pastoraal karakter dragen als bijdragen die wetenschappelijk van aard zijn.

dr. P. de Vries

Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel