Theologische toerusting

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’.

dr. P. de Vries

Cursussen & lezingen

Op een aantal woensdag- en donderdagvonden, zaterdagmorgens, dinsdagmorgens en donderdagmorgens worden er cursussen gegeven op het gebied van hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek). 

Lees verder

Doneren

Omdat de uitgaven van de stichting de inkomsten verkregen vanuit cursussen en lezingen zullen overtreffen, zijn donaties van harte welkom.

Lees verder

Godsvrucht en wetenschap

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Vanaf 1 september 2021 verzorgt De Vries voor deze stichting cursussen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en zeker theologische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

Doel is allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Onder het kopje ‘aanbod cursussen’ vindt u alle informatie hoe dat concreet gestalte krijgt. U vindt daar niet alleen het complete cursusaanbod van 2022-2023 maar ook dat van de komende jaren.

De cursussen worden op verschillende locaties gegeven en wel in n het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Maartendijk, Dorpsweg 42, 3738 CG Maartensdijk,  in een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen,  in gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort en in  in gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet. Als u een cursus kunt aanklikt, kunt zien waar een cursus wordt gehouden. Wie een keer door omstandigheden niet live aanwezig kan zijn, ontvangt een link om de cursusmorgen of cursusavond via zoom te volgen.

De wens van het bestuur is dat de theologische toerusting, die wordt geboden, mag bijdragen tot de opbouw van Gods kerk. 

Weblog dr. P. de Vries

Op zijn weblog www.drpdevries.com plaatst dr. P. de Vries regelmatig bijdragen die bedoeld zijn mee te werken aan opinievorming. Daarnaast zijn er zowel bijdragen die een pastoraal karakter dragen als bijdragen die wetenschappelijk van aard zijn.

dr. P. de Vries

De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’